Lukemisrytmi musiikissa IV: Puoli / neljäsosa Muisti / Lepo{h1}
Toimituksen Valinta
Tasapainon ja helpon löytäminen viuluasennossa
Tasapainon ja helpon löytäminen viuluasennossa
Ota yhteyttä kirjoittajaan Sulje ja ota kiinni Nyt kun perus, yksittäiset lyönnit on esitetty useilla erilaisilla laskentatavoilla (osassa III), kuvaan kuinka kukin menetelmä laskee pidempiä nuotteja tässä navassa. Seuraavassa keskittimen osassa V kuvaan lyönnin nopeat alajaot. Jos muistat osasta II, musiikillisessa rytmissä on yleensä joitain pidempiä nuotteja ja lyhyitä, nopeita alajakoja. Toistaisek