Ei tulevaisuutta! 10 nihilististä laulua: soittolista apokalypselle



{h1}
Toimituksen Valinta
Mikä on ”ammattilainen” muusikko?
Mikä on ”ammattilainen” muusikko?
Ota yhteyttä kirjoittajaan Se on Apokalypsi. Mitä iPodissa on? Yhteiskunta on murennut, ja otat nyt suojasi missä tahansa voit, kietyen hylätyissä rakennuksissa kuolleiden sekoittuessa ulkopuolelta. Kuulokkeista pumppaaman musiikin lisäksi sinulla on vähän lohtua. Mitkä kappaleet sopivat mielialaan? "N